En faktabaserad energiframtid

PÃ¥ DN debatt gÃ¥r nÃ¥gra industri- och fackrepresentanter ihop och efterlyser en energikommission som skall utföra ett gediget och faktabaserat arbete som grund för en stor energiöverenskommelse. “Faktabaserat” är nyckelordet som upprepas ett antal gÃ¥nger, förmodligen för att skapa en kontrastverkan till dagens situation som beskrivs som ett “dödläge” och alternativet som beskrivs som “nÃ¥got storskaligt experiment, eller beslut baserade pÃ¥ önsketänkande”. UtgÃ¥ngspunkt och ideal är att “historiskt funnits en stark konkurrensfördel i Sveriges goda och stabila tillgÃ¥ng till elenergi till konkurrenskraftiga priser”.

Hur skall nu detta förstås? Antagligen på det sätt som görs i läsarkommentarerna där de 10 första krävde ökad, ny kärnkraft snarast. Men vad har det med fakta och framtiden att göra?

IEAs World Energy Outlook 2013 (WEO 2013) skriver i sin sammanfattning under rubriken om hur man skall få fart på ekonomin (och industrin):

A renewed focus on energy efficiency is taking hold and is set to deliver benefits that extend well beyond improvements in competitiveness.

Det var ett tema som de utvecklade ganska omsorgsfullt i sin WEO 2012 och senare i sin skrift “Spreading the net”, för att kulminera för nÃ¥gon mÃ¥nad sedan med sin första energy efficiency market report. I den säger man klart och tydligt att “Energy efficiency is the first fuel”.

Fakta är nämligen att det är energikostnaden och inte energipriserna som avgör konkurrenskraften och att effektivisering (där även industrin har mycket kvar att göra) både minskar kostnaderna och håller tillbaka priset.

IEA noterar också att förnybar energi i allt ökande grad är ekonomisk konkurrenskraftig på egna meriter gentemot fossila bränslen och därmed ännu mera så gentemot ny kärnkraft vilket man kan se av det brittiska förslaget ett garantera kärnkraftproduktionens pris på en hög nivå (vilket nu skall utredas av EU).

Men gärna en energikommission som tar alla dessa nya fakta i beaktande och inte drömmer sig kvar i en dåtid. En kommission som inte alltför mycket belastas av det slags expertis som vill göra gällande att upphandling av gröna produkter motverkar sitt syfte eller att det behövs mördarhöjning av bränslepriserna för att få ett fossilfritt trafiksystem.

Man kunde kanske ha en kommission av det slag som just den som presenterade “Fossilfritt pÃ¥ väg”. Dess ordförande Thomas B Johansson har ju just blivit ledig. Han kan väl börja efter helgerna? Med en kommission för en (faktabaserad) energiframtid.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv