En knuff för effektiviseringen

Har proppen gått ur tunnan nu? Först bildas ett nätverk för nudging (knuffar) och sedan kommer en utredning från Naturvårdsverket.

I utredningen ägnas ett avsnitt åt effektvisering med exempel från olika länder. Det är en bra början. Man saknar emellertid att man kopplar ihop behovet av knuffar med de “snedvridningar” (biases) som vi har i vårt tänkande och som gör att begreppet ekonomisk rationalitet blir irrelevant. I våra vardagsbeslut litar vi oftare på gamla tumregler än gör rationella överväganden.

Utredningen nämner översiktligt några av arbetena från beteendeekonomer (Kahneman, Thaler, Sunstein) men här behövs mer för att vi skall kunna komma underfund med hur man skall kunna “knuffa” rätt.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv