En kristlig gärning för klimatet

Från flera håll hörs nu att åtgärder för klimatet är “A moral imperative” - en moralsik plikt. Vi antar att alla som säger det menar så, men tvingas också att konstatera att genomförandet fordrar mera eftertanke och att man erkänner sin moraliska skyldighet inte är tillräckligt för att det skall bli rätt. Christian Aid har gjort en uppmärksammad rapport om klimatfrågor och fattigdom och om hur växthuseffekten utgör ett särskilt hot mot de fattigaste. Man säger att U-länderna behöver ta ett teknologiskt skutt för att undvika problemen. Och i fallet med Afrika…

..citerar Christian Aid Tony Blair.
image
Men samme Tony Blair säger att för hans eget land är det kärnkraft som skall lösa problemet. Följer därav att Afrika också skall frälsas med kärnkraft?

Eller är det mera realistiskt (och moraliskt) att satsa på bl.a. decentraliserad energiomvandling däribland solenergi?? För i så fall skulle vi kanske snarare fundera över förslaget från “Green Cross International” och att få igång lärprocesserna för effektivisering och för solceller! Men vad kommer att hända med de satsningarna när samme Tony Blair istället använder samhällsmedlen som stöd till kärnkraften?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv