En oemotståndlig kunskapsdoldis värd att träffa.

Enligt ordboken betyder det franska ordet “Elan”, stark inlevelse och oemotståndlig kraft. Men ELAN betyder också ett svenskt forskningsprogram om Elanvändningen och hur den kan påverkas. De har varit i verksamhet mer än tio år och har gjort märkvärdigt lite väsen av sig.

Jobbet är fördelat på fyra huvudgrupper:
1. AMR ? förbrukningspåverkan och tjänster (utgående från mätarfunktioner)
2. Energirelaterade köpbeslut
3. Elanvändning i vardagen
4. Information/kommunikation/relation

Skulle man vara kritisk mot något skulle det vara att deras web-sida inte är så överskådlig, men å andra sidan är rapporterna inte fler än att man ganska snabbt finner dem i förteckningarna och får översikter i deras nyhetsblad.

Projektet finansieras till övervägande delen av energibranschen vilket skulle kunna få misstänksamt lagda personer att tro att det avser att visa att status quo är att föredra. Men i en rapporterna kan man t.ex finna uppgiften att 30 % av energin kan minskas med teknikåtgärder och ytterligare 20 % med beteendeförändringar. Och det fina i kråksången är att rapporterna i allt väsentligt handlar om hur man skall göra det - på människors egna villkor.

Lär känna Elan - det är en dold kraft!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv