En ren pappersprodukt

Ni har väl hört hur representanter för Sveriges basindustrier, däribland pappersbranschen, brukar mana fram vargen om de inte i framtiden kan få massor med energi till låga kostnader. Argumentet brukar vara att utan denna energi så hotas sysselsättningen. Stridsropet har varit att man med EUs effektiviseringsdirektiv får ett “tak” för utvecklingen.

Därför blir man särskilt glad åt den Europeiska samorganisationen för papperstillverkare, CEPI, när de i sitt “Two-team projekt” funnit inte mindre än åtta utvecklingskoncept ,och som innebär mindre energianvändning, lägre utsläpp av koldioxid och ökad produktion av bränslen som restprodukt.

The Economist bedömer att man kan spara minst 25% av energianvändningen samtidigt som man halverar koldioxiden. OK en del av detta är fortfarande på ritbordet och i laboratorierna men man kan lugnt räkna med att CEPI inte skulle givit detta till känna om de inte bedömt projekten som genomförbara.

Intressant är också att de inte tycks rädas en aktiv industripolitik! De skriver så här i sina rekommendationer:

1. Be bold! Industrial breakthroughs need to lead a real industrial policy agenda
2. Acknowledge the power of policy in innovation
3. Create a breakthrough technology programme to support industrial sectors
4. Use the EU ETS funds for the purpose for which they were intended The European Emissions Trading Scheme (ETS) was designed to help industry sectors to decarbonise.
5. Base policy on understanding how industry invests
6. Create innovation platforms, circles and programmes around industrial sectors in a more structured way
Help establish a more permanent and
7. Fund processes such as the Two Team Project

Om detta inte förblir en ren pappersprodukt så kan det resultera i ren(are) pappersprodukt(er).

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv