En ren pappersprodukt

Ni har väl hört hur representanter för Sveriges basindustrier, däribland pappersbranschen, brukar mana fram vargen om de inte i framtiden kan få massor med energi till låga kostnader. Argumentet brukar vara att utan denna energi så hotas sysselsättningen. Stridsropet har varit att man med EUs effektiviseringsdirektiv får ett “tak” för utvecklingen.

Därför blir man särskilt glad åt den Europeiska samorganisationen för papperstillverkare, CEPI, när de i sitt “Two-team projekt” funnit inte mindre än åtta utvecklingskoncept ,och som innebär mindre energianvändning, lägre utsläpp av koldioxid och ökad produktion av bränslen som restprodukt.

The Economist bedömer att man kan spara minst 25% av energianvändningen samtidigt som man halverar koldioxiden. OK en del av detta är fortfarande på ritbordet och i laboratorierna men man kan lugnt räkna med att CEPI inte skulle givit detta till känna om de inte bedömt projekten som genomförbara.

Intressant är också att de inte tycks rädas en aktiv industripolitik! De skriver så här i sina rekommendationer:

1. Be bold! Industrial breakthroughs need to lead a real industrial policy agenda
2. Acknowledge the power of policy in innovation
3. Create a breakthrough technology programme to support industrial sectors
4. Use the EU ETS funds for the purpose for which they were intended The European Emissions Trading Scheme (ETS) was designed to help industry sectors to decarbonise.
5. Base policy on understanding how industry invests
6. Create innovation platforms, circles and programmes around industrial sectors in a more structured way
Help establish a more permanent and
7. Fund processes such as the Two Team Project

Om detta inte förblir en ren pappersprodukt så kan det resultera i ren(are) pappersprodukt(er).

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv