Hälften räcker - en revolution man talar tyst om?

Boverket har redovisat sitt BETSI-projekt om byggnaders tekniska utformning i framtiden. Lite grann i förbigående noterar man att: “Energianvändningen per uppvärmd areaenhet minskar, men takten på minskningen är osäker. För att nå målet 2050 räcker det inte med att endast effektivisera äldre byggnader. De byggnader som kommer till under perioden fram till 2050 måste förmodligen använda mindre energi än vad dagens byggregler medger.” Målet man talar om är att byggnadsbeståndet år 2050 skall använda 50% så mycket energi som år 1990.

Men det verkar inte sannolikt att det tillkommande beståndet skall kunna absorbera hela den minskningen utan det torde innebär att det befintliga beståndet radikalt måste förbättras. För beståndet som helhet skall användningen gå ned från drygt 170 kWh/m2 (2005) till storleksordningen 90-100 kWh/m2. Utredningen har säkert gjort ordentliga beräkningar eftersom man redovisar listor över tekniska åtgärder och totalkostnadsbedömningar. Men man glider försiktigt bort från frågan om hur denna revolution skall komma åstad.

En rimlig början skulle ju kunna vara att i de energideklarationer, som nu görs för fastigheterna, ange vilka tekniska åtgärder som skulle behövas för att halvera energianvändningen i den besiktigade byggnaden. Då skulle fastighetsägaren få ett dokument, en färdplan, mot framtiden och kunna vidta åtgärderna successivt när det lämpar sig. Och med all säkerhet skulle det också innebära att kostnaderna skulle bli lägre än de som boverket anger eftersom åtgärderna kan sättas in i ett sammanhang och inte hängas på löst för sig själva.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv