En röst - men är den kopplad till hjärnan?

Den tysk-ryska gasledningen i Östersjön har varit en källa till irritation på flera håll. Dels därför att de bilaterala avtalen gör det svårare att greppa Europas energisäkerhet och dels därför att man genom att lägga ledningen utanför de etablerade transitvägarna berövade transitländerna de intäkter de kunnat få genom det mödosamt framförhandlade “Energy Charter”. En riktig uppvisning i hur Ryssland lyckats splittra och härska.

Nu vill EU få bättre kontroll genom att “tala med en röst” i försörjningsfrågor. Det är bra men man borde också koppla in hjärnan innan man talar. Mycket av den gasimport som länderna har går ju direkt till slöseri i båda byggnader och kraftanläggningar med låg verkningsgrad. Vilket några bedömare påpekat.

En intressant punkt i förslaget är att man vill agera gemensamt för förnybar energi i södra Medelhavsområdet. Det är väl detsamma som norra Afrika? Spännande att se om det är mer än bara ord bakom denna formulering.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv