Energieffektivisering måste lära sig flyga

People love the idea of saving money and energy. It’s just the execution that’s the problem.

I USA noterar man att användarna gillar effektivisering men i minskande omfattning gör något åt sin situation. Och som det sägs i citatet ovan - det är genomförandet som är haken.

En undersökning som gjorts visar att många av de vanliga botemedlen (byte av lampor, tätning, isolering etc.) backar på marknaden och att folk känner frustration av att inte se något resultat av genomförda åtgärder på räkningarna.

Man berör, men bara ytligt, problemet när man noterar:

Although most consumers appear to be somewhat uncertain about what uses energy in their homes, people still want energy-efficient options and rebates when they go shopping, according to the study

Med risk för att vara tjatig: “Effektivisering är inte svårt - det är bara komplicerat” Och det är vi som säljer tjänster och utrustning som måste bli bättre på att leverera inte bara råd utan dåd. Vi måste kunna sälja paket av åtgärder som levereras inte bara vid enstaka tillfällen utan som en del av en uppgradering av fastigheter och verksamheter.

Det är därför vi har EEF! Det är inte kunderna det är fel på! Vi måste börja flyga.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv