Energieffektivisering fordrar engagemang.

Det mest irriterande i implementeringen av EUs direktiv är attityden att man skall skapa en institution eller ett regelverk som gör att energianvändarna, vare sig det är privatpersoner eller företag, skall börja agera med automatik. Erfarenheterna från PFE är att det är engagemanget kring energiledningssystemen som ger framgång.

Samma erfarenheter finns från Schweiz där man vill skapa ett system som gör att företag måste se till att kompetens och kapacitet finns för att genomföra åtgärderna, det vill säga de skall kunna visa och kanalisera sitt engagemang. Och nu har man i USA dokumenterat motsvarande ambitioner:

A key to successful energy efficiency programs is reaching out to and developing relationships with customers. This is true for all manufacturing, but it is a particular challenge when trying to reach a large number of smaller facilities.

Kan vi hoppas på ett PFE 2.0 med småföretagsinriktning?

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv