Energieffektvisering och förnybar energi tillsammans ger extra kraft

Hur Då undrar Du?
Det berättar vi på ett av DSM Universities webinarier där professor Peter Lund från Aalto University i Helsingfors föreläser. Detaljer nedan

Integration of energy efficiency and renewable energy - multiple benefits!
23 Mar 2017 @ 15:00 CET
Register here

Energy efficiency and renewable energies together constitute a major change factor in the transition towards sustainable energy. In the recent IEA scenarios these make up more than two-thirds of the required measures to reach the Paris Climate Agreement goals.

This webinar will discuss the relation of local renewable energy production and energy efficiency measures.
First part will discuss the integration of these two in the built and urban context (where most of the energy is used). We’ll show how energy efficiency, in particular DSM, together with renewable energy and Power-to-X (X=heat, mobility, gas, etc.) measures could provide mainstream energy solutions in large scale.
The second part of the talk will discuss the market side of the integration, in particular adoption and market take up of these new alternatives.
The presentation will make use of research results from the following journal papers, among others:

* Peter Lund. Market penetration rates of new energy technologies. Energy Policy 34 (2006), 3317-3326.
* Peter .D. Lund. Energy policy planning near grid parity using a price-driven technology penetration model. Technological Forecasting & Social Change 90 (2015) 389-399.
* Salpakari, P. Lund. Optimal and rule-based control strategies for energy flexibility in buildings with PV. Applied Energy 161 (2016) 425-43.
* J.Salpakari, J. Mikkola, P.D. Lund. Improved integration of large-scale variable renewable power in cities through optimal control of DSM and power-to-heat measures. Energy Conversion and Management 126 (2016)649-661.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv