Energiewende

Som bekant håller Tyskland på att ställa om sitt energisystem. Inte minst i den svenska debatten görs påståenden om att detta kommer att ske till priset av ökad kolkraft och koldioxidustläpp. Detta är nu inte sant (se bild nedan) och man kan läsa in sig lite mera på hur det hela skall gå till i en rapport (på engelska) från Heinrich Böll Stiftung.

I den förklarar man hur det ligger till med kolkraften idag:

For a number of reasons, however, coal power consumption has temporarily increased:
1. The decision to shut down eight nuclear power plants came suddenly, and industry has not yet
had time to replace the missing capacity, so power providers have no choice but to fall back on
existing power plants.
2. The economic downturn within the EU has reduced energy consumption, thereby indirectly
reducing carbon emissions and making the price of carbon – and hence, the price of coal power
– lower (see Emissions trading).
3. In 2011 and 2012, a few new coal plants went online that had been planned and constructed
many years before the nuclear decision.

Ännu mera material finns på en särskild websida.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv