Energiewende bygger på effektvisering

Det meddelar Tysklands “superminister” Sigmar Gabriel när förslaget antas av förbundsdagen. Ett förslag till energisparplan som baseras på formeln kunskap-stöd-krav (Informieren – Fördern – Fordern). Planen är lite mera utstofferad än det utkast som tidigare läckt men inget nytt sensationellt har tillkommit.

Till det som förtydligats är dock att det nu finns en överenskommelse mellan regeringen och representanter för den tyska industrin om hur de 500 nya industrinätverken skall skapas och fungera. Man skulle kunna säga att det innebär att energikartläggningar inte fastnar i bokhyllan när de väl är gjorda, men också att man aktiverar den delen av industrin som annars inte skulle berörts.

I sammanhanget har man också presenterat ett rapport om hur Energiewende framskrider på olika områden. Här syns både ambition och vad man uppnått (se figur nedan) vilket illustrerar varför man nu lägger mer ved på brasan (avsiktlig vits), man ligger helt enkelt efter planen.

Och det som man nu gör i Tyskland kommer att påverka Sverige också. Genom kravet att minska utsläppen av koldioxid (40%) kommer framförallt äldre kolkraft att behöva stängas. Vattenfall - det kanske är dags att göra som E.ON! Ni hade chansen med Uppdrag 2000 men det tåget har gått. Skapa ett nytt Uppdrag för effektvisering och förnybart!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv