Energimärkning av byggnader leder inte till åtgärder!

sägs det i en studie publicerad i Energy Policy. Studien visar sig emellertid baserad på 10 intervjuer med nyblivna husägare i Belgien och lika många i Danmark. I bästa fall får man anta att det är ett missförstånd av ämnet.

I en Österrikisk studie har man konstaterat att 40 000-50 000 hus besiktigades varje år i Danmark och att mer än 45% av husägarna hade vidtagit åtgärder redan under första året, men att det inte skedde enbart p.g.a. energimärkningen. Man törs nog anta att de inte helt ignorerade råden de fått i märkningen. I en IEA-studie noterades också för några år sedan att det Danska märkningsprogrammet lett till omfattande åtgärder, men vid tillfällen då det passade fastighetsägaren.

Och det är precis så det skall vara - ett stöd och inte en piska!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv