Energin tar stor plats

...i den danska regeringsförklaringen. Stöd till energirenovering av byggnader i en särskild ordning och satsning på att miljövänlig teknologi skall stödjas på hemmamarknaden för att därmed kunna utvecklas och visas för export. Det finns goda skäl att vi i Sverige övar oss lite i Danska, så här följer ett utdrag:

? Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. Kul udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030. Disse mål skal nås gennem en offensiv indsats fra dag et.
? Det er regeringens mål, at Danmarks udslip af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40% i forhold til niveauet i 1990. Regeringen vil i 2012 fremlægge en klimaplan, der peger frem mod dette mål, og som også fastsætter et mål for reduktion af drivhusgasser fra ikke-kvotesektoren.
? Halvdelen af Danmarks traditionelle el-forbrug skal komme fra vind i 2020.
? Der skal udarbejdes en ny samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark.
? Regeringen vil opprioritere forsknings- og udviklingsmidlerne til klima- og grűnne energiteknologier.
? I EU vil regeringen arbejde for, at der fastlægges bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi ? også efter 2020 ? og at EU?s målsætning for reduktion af CO-2-udledningen i 2020 sættes op fra 20 pct. til 30 pct.
? Internationalt vil Danmark arbejde aktivt for en ambitiűs og bindende international klimaaftale, og sikre at Danmark lever op til sin del af ansvaret for reduktion, teknologioverfűrsel og klimafinansiering.

TIPS: Vedvarende=förnybar

Är Trigeneration pĂ„ gĂ„ng igen?

De nordiska lÀnderna har varit föregÄngare nÀr det gÀller att utnyttja brÀnslen klokt i energiomvandlingen och kraftvÀrmen (cogeneration) Àr en framgÄngssaga. För nÄgot decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nÀmligen trigeneration. Man skulle kunna fÄ bÄde el, vÀrme och kyla ur en anlÀggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit nÄgon stor hit (Ànnu) men det kanske Àndras nu nÀr EESL i Indien trÀder in pÄ scenen. Och det kanske Àr naturligare att ett land med sÄ pÄtagliga behov av kyla i en allt vÀrmare vÀrld Àr de som knuffar pÄ. De ser en marknad som Àr lÄngt ifrÄn försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen kÀnns det kul med tanke pÄ att jag försökte knuffa för det hÀr för mÄnga Är sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tÀnkte dÄ pÄ att vi i Sverige har avsevÀrt kunnande pÄ omrÄdena el, vÀrme och kylteknik. Kanske Àr det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom pÄverkas av att det Àr företag som tillhandahÄller effektiviseringsteknik som gÄr bÀst pÄ börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv