Energins produktivitetsgap

Rocky Mountain Institute, RMI, tar upp den gamla frågan om relationen mellan energi och ekonomisk aktivitet men ger den lite nytt spinn. De hävdar att man i USA kan minsak elanvändningen med 30% (och kolanvändningen med 60%) genom att utjämna olikheterna i elanvändning mellan delstaterna (se bild). Skillnaden finns av uppenbara skäl såsom klimat och industriell aktivitet, men RMI tittar närmare på dessa faktorer i sin analys.

Det är ju inte alldeles obekant att industrier inom samma bransch kan uppvisa stora skillnader och att vissa slösar avsevärt med resurserna även om deras ägare aldrig för sitt liv skull erkänna det. Sättet att redovisa med interaktiv karta kanske vore något att ta efter för Sverige och på kommun eller landskapsbas? Då kanske det skulle bli naturligare att ställa frågan om hur effektiv man är än att ställa kravet på ny kraftproduktion?!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv