Energisk ordförandestafett

Nu går ordförandeskapet i EU över från Belgien till Ungern. På agendan står en lång rad energifrågor av avgörande betydelse och det förefaller som om den nye klubbhållaren kommer att ta itu med dem utan förtövan. Det gäller den strategiska energiplanen (SET) och översynen av handlingsplanen för effektivisering. EU:s miljöorganisationer har ställt samman en lista att pricka av och där energieffektivisering är en av punkterna, med flera olika uppgifter, som man lätt kan skriva under på:

a) Ensure the new Energy Efficiency Action Plan is on the table of the European Summit on Energy on 4th February.
b) Introduce a legally binding absolute energy use reduction target of 20% by 2020, with appropriate specific targets.
c) Ensure a fully revised Energy Tax Directive with substantially increased minimum levels high enough to make a substantial contribution to energy savings and reductions of greenhouse gas emissions.
d) Give retail power companies responsibility and financial incentive to promote and implement energy efficiency measures in households, SMEs and industry.
e) Launch a major initiative for energy savings oriented deep renovations of existing building stock throughout the EU.
f) Introduce new innovative and reliable financial mechanisms, including through green investment banks for energy savings measures.

Det påstås att Ungern har för avsikt att göra energi till en profilfråga. Hur fet går? Det kan man kanske följa här.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv