Energitjänstedirektivet tar ytterligare ett steg framåt

Genom godkännade i EU-Parlamentet. Och kommissionären skruvar upp förväntningarna på resultat ytterligare genom att nämna ännu högre potentialer än tidigare. Klockan för genomförandet tickar redan och det vore ju intressant om Sverige, i den proposition som aviserats till den 22 mars, också skulle vilja visa sig ta ledningen i stället för att komma på efterkälken!

Den preliminära texten till direktivet (Energy_Service_Directive_findraft.pdf) visar på goda möjligheter att mobilisera alla goda krafter i samhället och möjligen också att göra upp med en del gamla tabun? Häromdagen gjordes ett upprop för att säkerställa tillgången på el för svensk industri. Den största (och billigaste) resursen finns inom industrin själv när den effektiviserar. Då slipper de samtidigt att betala för de utsläppsrätter som energiföretagen fått gratis, men tar betalt för!

Och varför inte ordna upp i prisdjungeln för energi. Om el är en vara och om priset skall vara styrande för min konsumtion varför skall jag då ha två olika räkningar med olika innehåll, olika benämningar och vid olika tidpunkter samt långt efter att jag konsumerat? I en tid när IT finns i var mans rum!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv