Energitjänster snart på en ort när dig!

Det aviserade energitjänstedirektivet antas träda i kraft 1 Maj i år. Det presenterade nyligen vid en Managenergy-konferens som kan avnjutas via internet. Och det finns också dokumentation att ladda ned.

Förväntningarna är höga på att detta direktiv bl.a. skall leda till kraftiga uppsving för företag som levererar energieffektivitet till sina kunder.

 

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv