Energy efficiency as a resource - Vita certifikat på amerikanska

ACEEE, The American Council for an Energy Efficient Economy (systerorgansiation till eceee) hade nyligen en sammandragning för att visa vad som händer och vad som kan göras när energiföretagen medverkar med energitjänster. Detta rapporteras föredömligt snabbt i ett dokument vars slutsats är att energieffektivisering är den mest miljövänliga men också den billigaste och minst riskfyllda resursen när energisystemet behöver anpassas.

Programmet med länkar till presentationerna finns också redan tillgängligt och där finns mycket spännande att se. Det kanske mest är en hype men förkortningen DSM (Demand Side Management) håller på att ersättas av IDSM där I står för “integrated” och innebär att man adderar lokal energitillförsel (Distributed Generation, DG) till den laststyrning (Demand Response) och energieffektiviserings (EE) som traditionellt ryms i DSM-begreppet. IEAs DSM-program har haft detta perspektiv i flera år men om medicinen slinker ner med ett annat namn så OK:

Synd att detta inte är tillämpligt i Sverige eftersom vi redan gjort allt som är lönsamt och eftersom vita certifikat anses vara marknadsfrämmande!  tongue rolleye

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv