Esperanto för innovationer (BAT+)

Alla älskar innovationer men fÃ¥ talar om hur man skall fÃ¥ dem tiil stÃ¥nd. En viktig förutsättning är att fostra marknaden genom olika slags initiativ (ofta ledda av staten) i det som pÃ¥ engelska kallas för “deployment programmes”. Vi har alla sett sÃ¥dana programs positiva inverkan pÃ¥ kostnaderna där till exempel solkraft och vindkraft blivit dramatiskt billigare. Programmen kritiseras ofta av en viss typ av ekonomer som hävdar att ingreppen är “marknadsskadliga” och naturligtvis av dem som tjänar pengar pÃ¥ den gamla förÃ¥ldrade tekniken. Men det är sÃ¥nt man fÃ¥r stÃ¥ ut med.

Ett internationellt forskningssamarbete (IDDRI), som visat att man inte bara kan klara utan även överträffa 2-gradersmÃ¥let genom att kicka igÃ¥ng mera “deployment” i internationellt samarbete, skriver i sin vägledning (policy brief) inför 2018:

The diffusion of key emerging low-carbon technologies should strongly accelerate. This requires an early scale-up of international collaboration on innovation and targeted policy incentives

IEA DSM University har samlat lite material om detta (med tonvikt pÃ¥ teknikupphandlingar) i “How to make the best technology even better, BAT becomes BAT+”. Där finns ocksÃ¥ en kortare skrift pÃ¥ samma tema.

Man skulle kunna hoppas att Sverige tog upp denna trÃ¥d när man är värd för CEM-mötet senare i Ã¥r men det är nog att hoppas för mycket. Är det nÃ¥gonstans i världen som de “traditionella ekonomerna” har stort inflytande sÃ¥ är det hos oss.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv