VSB i klimatfrågan.

Det är ställt utom allt tvivel att direkta effekter av svenska ambitioner på klimatområdet har en i det närmaste omätbar effekt på klimatutvecklingen. Således är en ambitiös klimatpolitik hänvisad till att inrikta sig på eventuella indirekta effekter.

Denna insikt huggs fast som om vore det i sten och med eldskrift när den präntas i DN. Den kommer från en rapport skriven av Michael Hoel och beställd av den famösa Expertgruppen för Miljöstudier vilken sorterar under Finansdepartementet. Rubriken på artikeln är ?Ingen effekt av att Sverige går före i klimatpolitiken?.

Ja Sverige är litet så vad vi än gör så märks det knappast i den stora sammanräkningen, men artikeln vill göra en poäng av s.k. koldioxidläckage d.v.s. att det man sparar i ett land som har strängare politik leder till ökade utsläpp i andra länder. Men eftersom vi är så rasande små och obetydliga så kan ju heller inte läckaget vara så rysligt stort, eller….?

Artikeln räknar upp några indirekta effekter, nämligen:  (1) att vara pådrivande och en förebild, (2) effekter på förhandlingar om ett klimatavtal och (3) effekter på teknikutvecklingen. Av dessa hävdas endast den sista vara något att räkna med. Beträffande de båda andra kan man bara notera (lilla) Danmarks inflytande när det gäller vindkraftsutvecklingen i världen och vilken betydelse (lilla) Sverige hade för Kyotoavtalets tillkomst. När det gäller teknikutvecklingen är det tjockt med kunskap om marknadens tekniklärande underbyggt även kvantitativt med lärkurvor. Det kanske är rimligare att tänka att de tre indirekta effekterna hänger intimt samman. Ny teknik kommer inte hoppande fram ur väggen utan är en följd av någons vilja och beslut.

Så till sist får man nog undra varför denna rapport beställdes och vad man ville åstadkomma? Kan det ha något att göra med vad dess författare skrivit tidigare, nämligen:

In global environmental problems, each country’s own contribution to worldwide emissions is small, so there is little a country can do by itself.

Detta kom på pränt så tidigt som 1991 och gör att artikeln kan uppfattas ha karaktär av VSB (Vilket Skulle Bevisas).

Det är väl fortfarande så att om man vill ändra något i världen så är det bäst att börja med sig själv.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv