Ett energisystem är som att baka bullar

Vi har alla stått inför valet att rensa i skafferiet. Man hittar en påse vetemjöl och ett paket jäst. Båda har bäst före datum i morgon. Vad skall jag göra?
1. Kasta båda (synd på resurserna) 2. Baka bullar (men 48 stycken enligt receptet är för många) 3. Baka en halv sats och kasta det mjöl och den jäst som inte behövs (liknar option 1).

Variant 2 verkar bäst. Jag kan ju ge grannarna de bullar som jag inte orkar med själv. Eller frysa in dem och ta fram senare. Det är ju nästa det samma som i energisystemet med P2X!
Att dela med sig till grannarna är som P2H och P2C dvs att göra värme eller kyla av överskottet. Att frysa in är som P2C eller P2G dvs att lagra för senare behov nästa dag eller någon annan gång. Så att utnyttja våra tillgångar på ett produktivt sätt är ett väl känt fenomen i vår vardag.

Men vad gör jag den kalla vinternatten när det inte blåser? Förmodligen detsamma som i reklamen när man får “oväntat besök”, jag går till frysen och tar fram de bullar som jag lagrat för eventuella behov. Eventuellt fyller jag ut med något annat att tugga på och som jag också har i reserv, finska pinnar till exempel. Precis som jag skulle gjort i energisystemet genom så kallad “flexibel” efterfrågan (Demand response).

Men en mera sofistikerad redogörelse som är relevant för energisystemen finns i DSM University webinarium 31 “Integration of energy efficiency and renewable energy - multiple benefits!”. Kolla själv.
——
Alla likheter med det som sägs med Svenska Kraftnäts nya direktör i en intervju i DI är en ren slump, eller….? smile

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv