Ett fall för Hercule Poirot?

EU kommissionens ordförande har blivit bestulen på 20% energieffektivisering någon gång mellan måndagen och onsdagen denna vecka. Under måndagen presenterade han i ett tal för Lehman Brothers i London målsättningen 20-20-20 till 2020. I onsdags var denna målsättning reducerad till 20-20 enligt den sammanställning där man presenterar klimat och energipaketet. Någonstans däremellan har 20%-målet (låt vara icke-bindande) för effektivisering försvunnit! En uppseendeväckande stöld av det mest värdefulla föremålet i paketet.

Vi vet sedan tidigare att det för många är svårt att inse att effektivisering OCH förnybar energi hänger intimt ihop för att skapa uthålliga energisystem. Vi vet också att några anser att effektivisering görs med automatik enär människor (i läroböcker) är ekonomiskt rationella och styrs av energipriser. Så troligen har vi att göra med antingen en ignorant eller en drömsk idealist. Vi behöver dock en detektiv för att utröna hur stölden har begåtts. Gärna en belgisk eftersom stölden troligen ägde rum i Bryssel, så Hercule Poirot (senast kända adress c/o Agatha Christie) skulle passa bra.

Sedan behöver vi någon som återställer (och gärna förbättrar) ordningen! Det finns ett antal länder som hävdar att de vill vara ledande när det gäller klimat och energi. Ta chansen -platsen är ledig för den som vill göra en insats!!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv