Ett flaggskepp gör ingen flotta!

På väg mot fossilfri basindustri måhända? Ett utkast (och en intentionsförklaring) har publicerats i en artikel om (och av) stålindustrin i DN och man aviserar att mer är på väg i en serie av färdplaner. Bara det inte finns “en fluga i soppan”? Fossilfrihet kan ju eventuellt vinnas med ökad kärnkraft! Risken är kanske inte så stor men det är värt att se upp.

Hela operationen underbyggs bland annat av en studie om “Nollutsläpp i basindustrin - förutsättningar för en ny industripolitik” där man bland annat visar hur industrins förädlingsvärde ändrats under senaste seklet (se bild nedan). Intressant att basindustrin inte längre är så betydande som man ibland gör gällande i debatten.

Även om dess andel av BNP, exporten och sysselsättningen har minskat, är den fortfarande av stor betydelse för svensk ekonomi. Samtidigt svarar basindustrin för en stor andel av Sveriges totala energianvändning (31 procent) och koldioxidutsläpp (30 procent).

Även om nu stålindustrin avser att bli till ett flaggskepp för uthållig industri så undrar vi vad som händer i den övriga. EEIP gjorde nyligen en sammanfattning för möjligheterna i pappersindustrin. Och det behövs om vi skall bygga en flotta och segla ut som ledare för eskadern på framtidens ocean!!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv