Ett grönare Frankrike!

De gröna gick framåt stort i det franska EU-valet. I Paris gick röstsiffrorna uppemot 25 %. Och det fick snabbt politiskt gehör genom att president Sarkozy gjorde snabba och gröna uttalanden. Han vill enligt Le Figaro framstå som en miljöhjälte och vara både en atomernas och en solcellernas man.

Enligt landsortspressen skall han sagt att: “Vi har begått ett kollektivt misstag. Frankrike har genom sitt ledarskap på kärnkraftområdet trott sig inte behöva förnybar energi. Det är ett misstag”. Därutöver har han fortsatt att tala om att Frankrike skall ta ett ledarskap även vad gäller förnybar energi och att den ekonomiska krisen är ett tillfälle som skall utnyttjas för teknisk förnyelse.

Mycket har sagts om Sarkozy men en sak är klar. Han är snabb i vändningarna!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv