Ett grönare näringsliv - vardå?

Tidningen The Economist har på uppdrag av det Brittiska näringsdepartementet undersökt affärslivets attityd till klimatåtgärder. Det är ingen uppmuntrande läsning på det hela taget (undantag finns). Affärslivet ligger i otakt med allmänna opinionen men det mest oroväckande är att man inte ser åtgärderna som en möjlighet att utveckla företag och produkter utan bara ser dem som en reaktion, en nödvändighet, för att behålla sitt namn och rykte. Man anser dock inte att kostnaderna är avskräckande, men man väntar på att staten skall ta initiativet.

Den attityd som herrarna Gore och Blood redovisade för uthållig företagsamhet är väsensskild från denna återhållsamma försiktighet och miltals från rubrikerna i affärstidningarna - ännu så länge!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv