Ett grönare näringsliv - vardå?

Tidningen The Economist har på uppdrag av det Brittiska näringsdepartementet undersökt affärslivets attityd till klimatåtgärder. Det är ingen uppmuntrande läsning på det hela taget (undantag finns). Affärslivet ligger i otakt med allmänna opinionen men det mest oroväckande är att man inte ser åtgärderna som en möjlighet att utveckla företag och produkter utan bara ser dem som en reaktion, en nödvändighet, för att behålla sitt namn och rykte. Man anser dock inte att kostnaderna är avskräckande, men man väntar på att staten skall ta initiativet.

Den attityd som herrarna Gore och Blood redovisade för uthållig företagsamhet är väsensskild från denna återhållsamma försiktighet och miltals från rubrikerna i affärstidningarna - ännu så länge!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv