Ett hårt paket som blev mjukt

EU:s hårda klimatpaket förefaller ha blivit mjukt. Genomvattnat och upplöst av de strida strömmar av tårar som gjutits av olika länder och industriföreträdare. Naturskyddsföreningen ger en översiktlig bedömning i ett inlägg den 13 dec. och som väl sammanfattar läget:
* EU befäster uppfattningen att klimatanpassning är kostsam när det i själva verket är mera kostsamt att INTE klimatanpassa
* Självbedrägeriet i att köpa utsläppsminskningar från U-länder. Åtgärderna i dessa länder är snarare minskade ökningar och det behövs ,men får inte ersätta vårt eget behov av minskning.
* Omställningen av industrin skjuts upp. Detta försämrar vår konkurrenskraft både för de produkter vi redan har och för de produkter vi utvecklar för bl.a. energieffektivisering

Industriomsorgen kan vara helt missriktad. Bilbranschens kris illustrerar hur viktigt det är att ha produkter för framtida marknader. Det som därför borde gälla är omsorgen om de företag som kan skapa framtida värden snarare än de som “kräver” att få behålla gårdagens teknik. De företag som kan hantera klimat, miljö och energi på ett positivt sätt har omvittnat högre produktivitet.

Det är lätt att förstå att de politiker och andra som kämpat så hårt för att få åtminstone något klimatpaket alls just nu har svårt att erkänna att det inte håller måttet. Men Barrosos kaxiga påstående att Europa “klarat trovärdighetstestet” och uppmaning till Obama “Yes you can do it”, kan bli något som han får äta upp förr än han anar. EU:s ledarskap är nu starkt ifrågasatt och USA:s nye president har lovat att vända blad. Så snabbt kan ödet växla när man väljer att inte ta de chanser som erbjuds! Som Gorbachev en gång konstaterade - ?Historien förlåter inte den som kommer försent?

Vår obändiga lust att förenkla

Är det vår naturliga vilja att göra det lätt för oss som gör att vi har så svårt att hantera energieffektivisering (och andra) miljöförbättringar? För nog är det lite konstigt att saker som är uppenbart kloka att göra inte blir av! Några saker som ständigt leder oss på villovägar:

1. Vår föreställning om vad som driver ekonomin. Visst vore det bra om allt som är lönsamt genomförs med automatik eftersom vi alla agerar ekonomiskt rationellt! Det är ju den gängse uppfattningen bland många som styr i vårt samhälle. Nu börjar man vakna till lite grann genom insikten om beteendeekonomin och inse att vi alla är mänskliga och kanske också lite lata. Det gör hela problemet lite svårare men inte ohanterligt vilket visas bl.a. i en uppsats från Lunds Universitet.

Det skulle också vara spännande att se lösningar på hur PLUS-värdena (Multiple Benefits) kan räknas in i en kalkyl och nyttan fördelas. (Ett förslag kommer att ges i IEA DSM University webinar torsdagen den 23 november)

2. Vår förhoppning om en frälsande teknisk lösning. Energisystem skall vara smarta (så slipper vi själv vara det). Köp och ladda ned en app som sköter systemet. Vår fixering vid NY brilliant teknik gör att vi undviker att ompröva vad vi själva gör. Vår fixering vid snygga prylar och yta har givit oss reglage för allt från kranar, termostater och reglage för elektroniken i hemmet som gör dem svåra att hantera.

3. Vår fixering vi att energitillförseln löser problemen.. Det börjar nästa bli tröttsamt att se all förtjusning över att förnybar energi blir billigare och billigare och billigare…Eftersom det också inrymmer en förhoppning om att vi kan använda hur mycket energi som helst (det skadar ju inte miljön…eller hur?). En gång sade man om kärnkraften att den skulle bli “too cheap to meter” och ett av våra riksdagspartier hoppades att ett pärlband av känkraftverk längs Norrlandskusten skulle rädda älvarna.

Det skulle kännas bättre om man fick se förslag till lösningar där till exempel lokalt producerad förnybar energi (kanske från kollektiv) matchades mot energieffektvisering så att systemen kompletterar varandra och ger större trygghet/flexibilitet i försörjningen.

4. Vår blindhet för att de som gör jobbet finns runt hörnet. De företag som kan de vardagliga tekniska lösningarna finns i kvarteret bredvid. Det är inte i första hand de stora drakarna eller en förnyelse av de gamla energiföretagen som är viktigast. De är också välkomna och flera av dem är riktigt intresserade och nyttiga men ändå är den stora kapaciteten att finna hos våra närmaste hantverkare och installatörer. Men de behöver erkännas och aktiveras.

Det är egentligen inte så svårt men vi måste lyfta blicken en aning!

Läs mer

Månadsindelade arkiv