Ett litet ljus i mörkret

Gatubelysning har alltid varit en källa till diskussioner när det gäller effektivare energianvändning. EUs ministerråd har också pekat ut gatubelysning, kontorsbelysning och glödljus som viktiga områden.
En rapport som gjorts för att studera hur Eco-Design direktivet kan användas för att förbättra gatubelysningen visar att användningen i EU-25 kan minska från 39 TWh 2005 till 35 TWh 2010 och ytterligare till 31 TWh til 2020. Högtryckskvicksilverlampans tid är förbi.
Ett litet ljus i mörkret och en bidragande rännil till den stora uthålliga ån!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv