Ett litet tryck för människan men vad säger mänskligheten?

Energimärkningssystemet tar ett steg in i app-åldern och gör energimärkningen mera tillgänglig när nu appen “Pocketwatt” lanseras. Det är väl en logisk utveckling och det är bra att den information som finns att tillgå om energieffektvitet och dess ekonomiska konsekvenser blir mera tillgänglig och mera modern.
image

Men sedan kan man undra om penningkonsekvenserna är det enda eller starkaste argumentet när man väljer och de säger “Keep your energy bills down with us”. I synnerhet när ett av pilotländerna är Storbritannien. Där användes ju EUs åtgärder för hushållsapparater som argument i Brexitdebatten! Håll tassarna borta från våra dammsugare sades det. För att inte tala om att det ansågs att EU gjorde brödet i brödrostarna sladdrigt (peely-wally).

Om man bortser från argumentet att elen till brödrosten gjorde brödet bättre om det kom från en brittisk kärnreaktor än från ett vindkraftverk i EU smile så skulle man ändå önska att den nya appen kunde ha mera information om produktegenskaper än bara kostnaden.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv