Ett pris för energi - men vilket?

I Storbritannien har man försökt förenkla prissystemet för uppvärmning med gas. Och visst vore det bättre med ett (rörligt) pris för energi i stället för den myriad av olika priser som man betalar nu. Men det blev tydligen rysligt fel i England. Ett pris tyckte de var en bra idé men det blev ett fast pris! En konsument hävdar att han efter att ha försökt gör sitt hem energisnålt fick en räkning som ökade med 583%!

Det är nog ingen stor skillnad på svenska och engelska beslutsfattare. De flesta av dem ser mest till energiföretagens intressen. Få se hur det går med nettodebiteringen i Sverige! Den som håller på att göras om ett obegripligt skatteavdrag.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv