Ett större grönt paket

I Storbritannien har man ett system för energieffektivisering som tar fasta på att kunden behöver handfast hjälp att klara av att sätta samman ett paket av åtgärder som inkluderar installation och finansiering. Det kallas Green Deal och innebär att flera olika parter måste samverka på ett sådant sätt att kunden får en trygg och säker leverans, se bild nedan, eller se deras egen illustration.

* I steg 2 0ch 3 får man professionell assistans från certifierade företag att sätta samman ett paket. Detta måste uppfylla den “gyllene regeln” att vara kostandseffektivt varmed man avser att det skall kunna återbetalas inom 25 år.
* Steg 4 och 5 innebär installation utfört av certifierade företag
* I steg 6 och 7 noteras utförandet mellan leverantören av åtgärderna och energileverantören så att kunden i steg 8 kan börja betala paketet i avbetalningar via energiräkningen och i steg 9 och 10 får utföraren betalt.

Denna metod finns utvecklad för flera olika kategorier av kunder både i byggnadssektorn och för industrier. Det finns en del kritik mot hur det fungerar vilket mest hänger samman med att man hoppats att finansieringsvillkoren skulle kunna göras förmånligare av kreditgivande banker, men att dessa tycks föredra spekulationer framför säkra investeringar.

Sverige var faktiskt tidigt ute med en idé och ett projekt på samma tema utfört vid Uppsala Energi. Om nu Britterna haft svårt att få ihop det så kanske det är dags att vi återtar initiativet?

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv