EU Efficiency Action Plan

Så kom den till slut efter en hel del stridigheter, handlingsplanen för effektivare energianvändning. Den finns också i en kortare broschyrform. Det ha sagts att fördröjningen beror på att man velat vässa planen som tidigare varit alltför tam. Det kan vara sant för vissa dela verkar nya och spännande, som t.ex EU-kravnivåer för byggnaders energianvändning (kWh/m2) och en strategi för passiv-hus. Ambitionsnivån har skruvats upp ytterligare ett snäpp över de 20% man talat om tidigare.

Och man blir tydligare på att den 1% effektiviseringsförbättring som man skall ha varje år är utöver det som uppnås “spontant”. Frikopplingen från den ekonomiska utvecklingen befästs. BNP skall följa den övre linjen i diagrammet och energianvändningen den nedre.
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv