EU-kommissionens generositet

vet inga gränser! Det är väl ganska klart att flyget måste dra sitt strå till stacken och bidra till att minska utsläppen av koldioxid, bl.a. genom att inkluderas i det Europeiska handelssystemet, ETS, med utsläppsrätter. Men på vilka villkor? Det har ju redan visat sig att energiföretagen gjort enorma övervinster på de utsläppsrätter som de fick gratis och sedan sålde till sina kunder. Nu håller man på att göra om misstaget genom att ge flygbolagen samma förmån! En ofattbar generositet - med våra pengar! Bedömare ur olika läger finner gåvan värd c:a 40 Miljarder per år! Självklart skall sådana rätter auktioneras ut och pengarna användas till ytterligare klimatåtgärder. Det anser både IPPR i Storbritannien och FSE i Sverige. De senare i sin avstämning “Mera Verkstad”.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv