EU-kommissionens generositet

vet inga gränser! Det är väl ganska klart att flyget måste dra sitt strå till stacken och bidra till att minska utsläppen av koldioxid, bl.a. genom att inkluderas i det Europeiska handelssystemet, ETS, med utsläppsrätter. Men på vilka villkor? Det har ju redan visat sig att energiföretagen gjort enorma övervinster på de utsläppsrätter som de fick gratis och sedan sålde till sina kunder. Nu håller man på att göra om misstaget genom att ge flygbolagen samma förmån! En ofattbar generositet - med våra pengar! Bedömare ur olika läger finner gåvan värd c:a 40 Miljarder per år! Självklart skall sådana rätter auktioneras ut och pengarna användas till ytterligare klimatåtgärder. Det anser både IPPR i Storbritannien och FSE i Sverige. De senare i sin avstämning “Mera Verkstad”.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv