EU-ordföranden framhåller effektivisering

...som den viktigaste frågan på energiområdet och om vilken man tog beslut vid rådsmötet den 24 mars. Målet för effektiviseringen preciseras nu till 20% till år 2020. Samma mål finns i den svenska propositionen men där utan några väsentliga styrmedel. Men eftersom EU genom sina senare direktiv har varit den pådrivande faktorn så kan vi hoppas att så sker även i framtiden. Enligt rådsmötets beslut är en aktionsplan att vänta redan om några månader.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv