EU-Parlamentet vill ha ren och grön energi

Ett massivt ställningstagande för effektivisering och förnybar energi och Europa som föregångare gjordes i omröstningen i slutet av förra veckan. Ifråga om kärnkraften säger man (precis som IEA) att det är en fråga för respektive land själv att ta ställning till. Men kärnkraftanhängarna söker hela tiden nya formler. Försöket att sätta mål för “ultra-low or non-CO2-emitting technologies” specifikt avvisades emellertid. Denna formulering uppfattas allmänt som en omskrivning för att få räkna kärnkraft i samma pott som förnybar energi.

Vi har säkert inte sett det sista försöket!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv