EU-Parlamentet vill att energianvändning redovisas i reklamen.

Deras industrikommitte föreslår att uppgifter om energianvändning för hushållsutrustning skall redovisas i reklamen. Men varför bara för sådan utrustning? Det borde väl också kunna gälla för mycket annat? Byggnader i huskataloger t.ex. Och även i bostads-annonser när vi nu ändå fått ett system för besiktning och certifiering?

Parlamentet går längre och vill att energisparmöjligheterna skall bli tydligare även för t.ex. produkter i industriell användning. Det är ett bra sätt att överhuvudtaget “produktifiera” energeffektiviseringen så att den på allvar kan mätas mot energitillförseln.

De vill dessutom att skatteinstrumentet skall användas flitigare att premiera valet av effektivare produkter (t.ex. ha lägre moms) och att offentliga sektorna skall åläggas att bara använda det bästa. Det senare en metod som använts framgångsrikt i USA sedan 15-20 år.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv