Eurelectrics vision av 2050

Eurelectric som är den Europeiska samarbetsorganisationen för elenergiföretag, och i vilken f.ö. Lars Josefsson vattenfall är ordförande, har gett en första smygtitt på sin rapport om det koldioxidneutrala Europa 2050. Den vill slå ett slag för förnybar energi, koldioxidinfångning, smarta nät och utbredd effektivisering vilka alla sägs fordra rejäla insatser (=investeringar).

Inte oväntat menar man att elektrifiering i sig innebär effektivare användning: “The key to Europe’s low-carbon future will be on the demand side, where a paradigm shift is needed away from direct use of fossil fuels to energy-efficient electric systems ? including electric road vehicles and electric heat pumps”, säger Josefsson. Men tittar man på siffrorna som redovisas, se bild nedan, tycks det som om systemverkningsgraden snarare sjunker än ökar och vi är tillbaka på frågan om primärenergi och marginalenergi igen verkar det. Och på frågan om hur primärenergin beräknas vilket inte enkelt framgår av det nu redovisade materialet.

Kritik kommer från dem som sysslar med förnybar energi och som menar att dessa resurser, trots en markant tillväxt i Eurelectrics vision, inte tillmäts sin fulla kapacitet.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv