Europas konkurrenskraft

Är ämnet för dagen på flera olika ställen. Business Europe har låtit sammanställa en intressant undersökning som förefaller lägga något annan tonvikt än den de själv med framgång torgfört, nämligen att Europa måste följa i USAs fotspår vad gäller skiffergas.

Jodå undersökningen sätter energin i fokus men främst energieffektivisering och förnybar energi. Deras lista över viktiga energåtgärder ser ut så här:

* Improvement of energy efficiency
* Support of opportunities in renewable technologies
* Development and expansion of grid infrastructure
* Investment in low carbon energy Technologies (including nuclear generation capacity)
* Completion of the Single Market Act in energy

Och deras överordnade strategi innehåller tre komponenter:

1. Understanding changing consumer behaviour, both in and outside Europe
2. Improving energy cost-competitiveness and energy efficiency
3. Capitalising on technology innovation and advanced manufacturing

När rapporten presenteras i Financial Times lyfter man fram en intressant aspekt på vad det är som säljs och vad det är kunderna vill ha, nämligen:

“there has also been a blurring of the old boundaries between manufacturing and services”. Here again, Europe scores highly. Some European industrials now make as much as half their revenues and profits not from producing things, but from providing services to their customers.

Moderna företag är energieffektiviseringsföretag som säljer nyttan kan man säga!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv