Europas konkurrenskraft i fara!

Europas ledare kommer att på sitt toppmöte den 22 maj att diskutera hur Europas konkurrenskraft skall kunna öka i en vacklande världsekonomi. Men de har hamnat på ett stickspår som kan vara ödesdigert!

De utgår från priserna för naturgas och vill göra gällande att Europa nu skall satsa på skiffergas i hopp om att kunna sänka kostnaderna på samma sätt som man gjort i USA. En förhoppning som vilar på lös grund av flera skäl men framför allt att den försöker att ge föreställningen att energipriserna är problemet. I den mån konkurrenskraften hämmas av energiskäl så är det kostnaderna och inte priset som är problemet. Kostnaderna kan sänkas genom att utnyttja den MYCKET stora potential till kostnadseffektiv som vi har och som EUs egna effektiviseringsdirektiv syftar till att frigöra. Detta påpekar eceee i ett utspel.

Men värre är att man inriktar sig på ett förhållande där Europa skall vinna konkurrenskraft genom att produkter härifrån skall priskonkurrera på världsmarknaderna. För framtiden måste huvudlinjen vara att kvalitetskonkurrera. Att göra Europa till ett lågprisområde torde vara den största björntjänst våra ledare kan göras oss. Då är vår konkurrenskraft i verklig fara!

eceee visar i sin rapport, European competitiveness and energy efficiency: Focusing on the real issue, på hur energieffektivisering inte bara är det bästa och snabbaste sättet att klara kostnadsproblemen utan även på hur effektivisering kan bli hörnstenen i att bygga konkurrenskraft på kvalitet inom området uthållig energi.

1. Map out and harvest the existing cost-effective potential for energy efficiency, based on life-cycle costing analysis. This will reduce the bills and costs for energy for enterprises as well as individual consumers, and take the pressure off the problem of import dependency and uncertainty about future price increases;
2. Develop the methodology for implementation of energy efficiency in programmes that encourage new business models, smarter systems and a more holistic approach in dealing with the market and the customers. Behavioural economics is a key element;
3. In this process, to ensure that technologies and applications for appliances, equipment design engineering, and systems development are put in place and made fit for penetrating global markets while meeting domestic market needs, with European industry as leaders. This leadership concerns innovation, as well as understanding the needs of the users of the services provided by energy and energyrelated products;
4. Fine-tune these activities for a roll out of distributed generation with renewables in smart grids, as well as full regard to passive technologies; and
5. Position Europe as a market leader in sustainable energy and resource efficiency for the long haul.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv