Europas konkurrenskraft i fara!

Europas ledare kommer att på sitt toppmöte den 22 maj att diskutera hur Europas konkurrenskraft skall kunna öka i en vacklande världsekonomi. Men de har hamnat på ett stickspår som kan vara ödesdigert!

De utgår från priserna för naturgas och vill göra gällande att Europa nu skall satsa på skiffergas i hopp om att kunna sänka kostnaderna på samma sätt som man gjort i USA. En förhoppning som vilar på lös grund av flera skäl men framför allt att den försöker att ge föreställningen att energipriserna är problemet. I den mån konkurrenskraften hämmas av energiskäl så är det kostnaderna och inte priset som är problemet. Kostnaderna kan sänkas genom att utnyttja den MYCKET stora potential till kostnadseffektiv som vi har och som EUs egna effektiviseringsdirektiv syftar till att frigöra. Detta påpekar eceee i ett utspel.

Men värre är att man inriktar sig på ett förhållande där Europa skall vinna konkurrenskraft genom att produkter härifrån skall priskonkurrera på världsmarknaderna. För framtiden måste huvudlinjen vara att kvalitetskonkurrera. Att göra Europa till ett lågprisområde torde vara den största björntjänst våra ledare kan göras oss. Då är vår konkurrenskraft i verklig fara!

eceee visar i sin rapport, European competitiveness and energy efficiency: Focusing on the real issue, på hur energieffektivisering inte bara är det bästa och snabbaste sättet att klara kostnadsproblemen utan även på hur effektivisering kan bli hörnstenen i att bygga konkurrenskraft på kvalitet inom området uthållig energi.

1. Map out and harvest the existing cost-effective potential for energy efficiency, based on life-cycle costing analysis. This will reduce the bills and costs for energy for enterprises as well as individual consumers, and take the pressure off the problem of import dependency and uncertainty about future price increases;
2. Develop the methodology for implementation of energy efficiency in programmes that encourage new business models, smarter systems and a more holistic approach in dealing with the market and the customers. Behavioural economics is a key element;
3. In this process, to ensure that technologies and applications for appliances, equipment design engineering, and systems development are put in place and made fit for penetrating global markets while meeting domestic market needs, with European industry as leaders. This leadership concerns innovation, as well as understanding the needs of the users of the services provided by energy and energyrelated products;
4. Fine-tune these activities for a roll out of distributed generation with renewables in smart grids, as well as full regard to passive technologies; and
5. Position Europe as a market leader in sustainable energy and resource efficiency for the long haul.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv