Europas teknikstrategi. Ingen färdplan bara en avståndstabell.

EU:s strategiska teknikplan (SET) börjar ta form och har fått en prislapp på 50 miljarder Euro. Den har också försetts med ett antal s.k. “roadmaps” - färdplaner, se exempel nedan. På samma sätt som IEA kryddar sina Teknikperspektiv (ETP) med just färdplaner.

Förmodligen skall denna grafiska framställning ge större förtroende för att planen är genomtänkt men tittar man närmare så är det inte annat än en distanstabell som anger tidsutdräkten för ett antal delprojekt. En riktig färdplan skulle vara mycket mera utförlig och försökt kartlägga (visa) hur industri, kompetens, regelsystem, marknadsupptagande mm skulle förändras. Kort sagt, visat hur marknader kan byggas upp. Som man nu använder begreppet tunnas det bara ut och blir innehållslöst.

De första skisserna till SET-plan var också fixerade vid främst storskalig tillförselteknik och man har nu försökt bota det genom att lägga in ett effektiviseringsavsnitt som i allt väsentligt består av deras “Smart Cities Initiative”. Detta är prissatt till 11 miljarder Euro och berör 30 st städer som skall bli ett slags modeller. Med all respekt för behovet av modeller att efterlikna så kan sådana övningar lätt bli till sin motsats om vilka det kommer att sägas att “klart man kan göra som de om bara EU betalar notan”.

Undrar hur mycket teknikupphandling man skulle kunna få för 120 miljarder kronor?

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv