Eurovisioner (med disharmoni)

Nu börjar omröstningsresultaten (om vi får göra analogin) strömma in från de deltagande EU-länderna som skall redogöra för sina ambitioner när det gäller bland annat energieffektiviseringen och hur den passar in bland andra EU-mål.

ENDS Europe som har gjort en första jämförelse konstaterar att länderna divergerar mycket ifråga om hur målen sätts och uttrycks. Man har utnyttjat flexibiliteten i effektiviseringsdirektivet maximalt. Sverige förefaller också (lyckligtvis) vara ensamt om att använda U-landstricket med intensitetsmål som relateras till BNP. ENDS sammanfattar:

For example, Ireland has set a 20% energy-saving target based on the average final energy consumption for the period 2001-05, while Sweden aims for a 20% reduction in energy intensity compared with 2008 levels.

Italy says it aims to cut its energy use by 20 million tonnes of oil equivalent a year. A report published by the national agency for new technologies last year has indicated the country will slightly exceed its interim 2016 target.

The Netherlands looks to improve its energy efficiency by 1.5% a year compared with an annual average of 1.1% since 2004. In France, the government says final energy consumption should be between 128 and 131Mtoe by 2020.

Näringsdepartementets redogörelse (N2013_2075_E.pdf) om hur den svenska modellen fungerar är välgörande osentimental och tydlig. Utan att darra på manschetten visar man att med bibehållen måluppfyllelse kan man nära nog fördubbla energianvändningen till 2020! Nåja en BNP-ökning med 5% per år i 12 år är kanske inte i sikte, men använder man U-landsmetoder så är det väl också logiskt att använda U-länders tillväxtsiffror.

Det blir i vart fall ingen 12-poängare från kommissionen kan jag lova.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv