EUs effektivitetsmärkning - in i väggen igen?

EUs märkning av produkter för att visa vilka som är effektiva gick för några år sedan in i väggen när (praktiskt taget) alla kylskåp nått högsta klassen A och man var tvungen att upfinna A+ och A++ för att klara teknikutvecklingen. Så kom man på att man kunde vända upp och ner på märkningen samt använda siffror istället för bokstäver. Genialt och enkelt för att klara en dynamisk utveckling, tycker man.

Därför är det förvånande att se att den europeiska effektivitetsorganisationen eceee vill hålla fast vid det gamla systemet! Man hänvisar till marknadsundersökningar i Storbritannien där de tillfrågade föredrar bokstäverna (A-G) framför siffror. Men frågan är om kunderna verkligen ser systemet som en bokstavskod? Den är ju egentligen en kombination av litterakod, pilar med olika längd samt färgkod. Och nog verkar det sannolikt att kunderna skulle klara en transponering av litteran från bokstäver till siffror ganska lätt. Betydligt lättare än att förstå Svenska Boverkets psykedeliska syntest.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv