EU:s effektivitetspaket med Formel 1-fart! Hänger depån med?

Sverige skall lägga i högsta växeln för att få fram EU:s effektiviseringspaket under sin ordförandeperiod lovar man. Paketet innehåller en revision av byggnadsdirektivet. ett nytt märkningsdirektiv och märkning av bildäck. Enligt det sammanfattande protokollet (sidan 22) från rådsmötet sker detta för att man skall uppnå en minskning av EU:s energianvändning till 2020 med 20 %. Det låter bra!

* Vore det inte för att det svenska målet är formulerat annorlunda, nämligen inte som en reducerad energianvändning utan som en minskad energiintensitet därför att som det sägs i den svenska energipropositionen; “Regeringen anser att målet bör ha en annan konstruktion än vad som anges i energitjänstedirektivet för att bättre motsvara målsättningarna i den svenska energipolitiken.”

* Och vore det inte för att Sveriges implementering av det gällande byggnadsdirektivet kritiserats hårt av Riksrevisionen därför att byggnadsdeklarationerna inte ger valuta för pengarna.

Vore det inte för sådana grundläggande problem så ville man gärna tro på det här med högsta växeln.

Men även den bäste formel 1-föraren kommer till korta om inte depån hänger med ordentligt med tankning, däcksbyten och taktik. Vi vill gärna tro att ministrarna vill hålla den höga farten men de får nog se upp med depåns service, d.v.s. regeringskansliet och verken.

 

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv