EU:s effektivitetspaket med Formel 1-fart! Hänger depån med?

Sverige skall lägga i högsta växeln för att få fram EU:s effektiviseringspaket under sin ordförandeperiod lovar man. Paketet innehåller en revision av byggnadsdirektivet. ett nytt märkningsdirektiv och märkning av bildäck. Enligt det sammanfattande protokollet (sidan 22) från rådsmötet sker detta för att man skall uppnå en minskning av EU:s energianvändning till 2020 med 20 %. Det låter bra!

* Vore det inte för att det svenska målet är formulerat annorlunda, nämligen inte som en reducerad energianvändning utan som en minskad energiintensitet därför att som det sägs i den svenska energipropositionen; “Regeringen anser att målet bör ha en annan konstruktion än vad som anges i energitjänstedirektivet för att bättre motsvara målsättningarna i den svenska energipolitiken.”

* Och vore det inte för att Sveriges implementering av det gällande byggnadsdirektivet kritiserats hårt av Riksrevisionen därför att byggnadsdeklarationerna inte ger valuta för pengarna.

Vore det inte för sådana grundläggande problem så ville man gärna tro på det här med högsta växeln.

Men även den bäste formel 1-föraren kommer till korta om inte depån hänger med ordentligt med tankning, däcksbyten och taktik. Vi vill gärna tro att ministrarna vill hålla den höga farten men de får nog se upp med depåns service, d.v.s. regeringskansliet och verken.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv