EUs nya effektiviseringsplan.

Emotsedd och läckt men i den slutliga versionen lite redigerad för tydlighetens skull. Kommissionen envisas; 20% effektivisering kan uppnås och då inte som i Sverige som intensitet utan som absolut minskning (se bild nedan). Och, säger de, detta skapar nya jobb, ger lägre räkningar och större oberoende.

Medlen är bl.a. offentliga sektorns aktiva engagemang. I denna sektor skall man öka ombyggnadstakten för att byggnaderna skall nå upp i högsta kvalitetsklass.

Energiföretagen skall mobiliseras:

Energy companies have to enable their customers to cut their energy consumption. This could take different forms. In the UK for example, large electricity and gas suppliers are obliged by law to cut energy consumption of their customers by a pre-defined level. The energy companies pay for new installations in private houses such as double glazing to cut energy. They get their costs back via energy prices. Another model is to ask Energy Service Companies to do the necessary investments.

Ja - det är de vita certifikaten som dyker upp och:

The Commission will propose that all Member States establish a national energy saving obligation scheme appropriate for their circumstances.

Men dessa och de övriga förslagen i planen blir inte bättre än vad medlemsländerna tillåter. Så nu hänger det på oss själva att vi kan får våra styrande att implementera planen aktivt och inte passivt som man gjort med den förra.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv