EUSEW - Europas energivecka börjar idag.

The EU Sustainable Energy Week 22-26 mars 2010 är ett sätt att försöka fokusera på och propagera för effektivare energianvändning och förnybar energi. Evenemanget har arrangerats sedan 2007 och blir ständigt större. De flesta tillställningarna äger rum i Bryssel men allt fler evenemang hålls runt om i medlemsländerna. Dock inget i Sverige!

Några av evenemangen kommer att vara tillgängliga att se on-line. Ett av dem kommer att vara “Intelligent Electricity Systems: Shaping Customer Behaviour” där IEA DSM-Programme och Eurelectric samarbetar. Välkomna dit!

Från Sverige deltar emellertid på ett hörn också EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF)

Skrivet av Hans Nilsson, 2010-03-22.

(0) KommentarerPermalink

Det snackas om verkstad, men….!?

IEA och IRENA lanserar en gemensam rapport “Perspectives for the Energy Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” inför Tysklands värdskap för G20-överläggningarna där man satt energi och klimat som huvuduppgift.

I rapporten talar man om vad som behöver göras och hur mycket som behöver investeras för att klara klimatmålet (mindre än 2 graders uppvärmning). Hela den existerande byggnadsmassan behöver renoveras (se bild nedan). Och det borde väl inte vara någon övermäktig uppgift eftersom den kommer att succesivt förnyas ändå. MEN kommer det att bli DJUP-renoveringar?

A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2 intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.

I en sammanfattning pekar eceee på behovet av politiska beslut och fokusering.

Such a deep transformation of the energy sector would require ambitious policy measures, including a rapid phase out of fossil-fuel subsidies, rising CO2 prices, extensive electricity market reforms to integrate large shares of renewables, and stringent low-carbon and energy efficiency mandates.

Om vi räknar bort USA för de kommande åren - kan vi hoppas på resten av världen? Förpostfäktningarna i EU om det så kallade “vinterpaketet” är inte uppmuntrande. Snack men inga löften om verkstad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv