EUSEW - Europas energivecka börjar idag.

The EU Sustainable Energy Week 22-26 mars 2010 är ett sätt att försöka fokusera på och propagera för effektivare energianvändning och förnybar energi. Evenemanget har arrangerats sedan 2007 och blir ständigt större. De flesta tillställningarna äger rum i Bryssel men allt fler evenemang hålls runt om i medlemsländerna. Dock inget i Sverige!

Några av evenemangen kommer att vara tillgängliga att se on-line. Ett av dem kommer att vara “Intelligent Electricity Systems: Shaping Customer Behaviour” där IEA DSM-Programme och Eurelectric samarbetar. Välkomna dit!

Från Sverige deltar emellertid på ett hörn också EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF)

Skrivet av Hans Nilsson, 2010-03-22.

(0) KommentarerPermalink

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv