Factor Four

?Dubblera välfärden och halvera resursanvändningen!? 1997 skrev Ernst von Weizsäcker, Amory B Lovins och L Hunter Lovins i en rapport med namnet Factor Four. Genom att både dubblera produktionen och samtidigt halvera resursanvändningen får vi just en fyrfaldig förbättring i effektiviteten

Boken är en påminnelse om att vi redan idag besitter det tekniska kunnande som gör det möjligt att samtidigt både öka välfärden och att minska resursanspråken. Utmaningen består i att göra detta på bred front och som en del av vårt vardagsliv, varhelst vi använder energi. Ty, om vi inte gör det, måste vi försöka förklara för våra efterkommande att vi inte brydde oss. Trots att vi visste!

Länkar
http://www.wupperinst.org/Sites/Books/factor-four.html

Senare har andra studier påpekat att man för att råda bot på de stora ojämlikheterna i tillgång och utnyttjande av världens resurser så behövs både en faktor 10 och faktor 20 förbättring av effektiviteten.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv