Färdplaner (roadmaps) till 2050 med droppkraft!

Denna sommar har det publicerats ett antal färdplaner med 2050 i fokus. Det är bra inte minst eftersom EU:s strategiska teknikplan (SET) behöver matchas. Den är i sitt upplägg helt tillförselorienterad och med en klar slagsida åt storskalig tillförselteknik. Systemet (och särskilt användningen) har tagits för given. Den senaste projektionen kommer från Greenpeace som visar att 95% förnybar energi är en möjlighet till 2050. De har också gjort en tabell för att visa vilka beslut som behöver tas i olika instanser (se bild nedan).

Det är glädjande att se att dessa olika planer också tycks ha påverkat EU-kommissionen! Det kan ses i en presentation som gjorde av energidirektoratet vid ett seminarium i Bukarest tidigare i år. Dropparnas kraft tycks påverka stenen så att även SET-planen kan bli mera realistisk och omfatta energisystemet i sin helhet.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv