Falsk matematik

Kina har aviserat att man skall minska sina koldioxidutsläpp med 40-45%, under en 15-årsperiod eller….? Nja, inte riktigt utan det var intensiteten i utsläppen, d.v.s. utsläppen dividerade med BNP. Och det är inte så mycket att hurra för även om det naturligtvis är bättre än ingenting. Men i realiteten torde det närmast motsvara ett normalt utbyte av den föråldrade teknik man har till dagens och det kommer nog att hända ändå i stor utsträckning under en 15-årsperiod.

I ett land med Kinas tillväxttakt kommer de att uppnå målsättningen även med en tillväxt i utsläppen av c:a 4% per år (!) eftersom tillväxten i BNP är av storleksordningen 8% per år. Resultatet kommer att bli att Kina istället för att minska utsläppen ökar dem med totalt 80% och går från utsläpp på c:a 4 ton per capita till 7. När uppgiften är att minska radikalt för att så småningom nå ner till 1 ton per capita.

Förbättrad intensitet kan kombinerad med hög BNP-tillväxt vara förenligt med ökad användning totalt sett (jfr figur nedan). Men det är ändå missbruk av matematik i retoriskt syfte att kungöra sådana ändringar som krafttag.

Nu är inte Kina ensamt om att komma på den smarta idén att säga att intensitetsförbättringar är kraftfulla målsättningar. Det har även Sverige gjort vad avser energianvändningen!!

 

image

FIGUR: Samband mellan BNP-tillväxt och intensitetsförändring vid olika förändringar i de totala utsläppen.
C visar Kinas position vad avser växthusgaser och Se Sveriges vad avser energianvändning.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv