Får vi be om största möjliga tystnad!

Nu när klimatpanelens rapporter kommer och ger oss möjlighet att förstå hur den globala uppvärmningen kommer att yttra sig i våra liv, då måste vi hålla tyst om det! Det är innebörden i en artikel av bland annat Ted Nordhaus. Han har reagerat på en dramatisering i en TV-kanal i USA och menar att detta bara lockar fram och entusiasmerar nya klimatskeptiker som inte vill höra om allt detta hemska.

Så därför skall vi tala lågmält så att inte känsliga sinnen upprörs! Och dessutom finns det en lösning menar de i artikeln. Den börjar på k och slutar på kraft! Ja det vågade de i alla fall säga högt.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv