Fem sätt att lyckas med effektivisering

Det är inte nytt men väl kondenserat i fem punkter i European Energy Review - ett recept för att lyckas med effektiviseringen i Europa.

1 Establish binding targets, they’re more flexible than binding measures
2. Make sure utilities become energy savers instead of energy sellers
3 Establish energy efficiency standards for products and equipment
4 Set binding targets for retrofits of existing buildings
5 Put financing mechanisms in place

Det är väldigt likt vad Energirådgivarna, EnergiEffektiviserinsgsFöretagen och Naturskyddsföreningen presenterade i åtta punkter i fjol. Skulle man tillägga något så är det att de mål som sätts skall vara riktiga och skarpa. Det är därför den svenska trojkan fick ihop fler punkter så att budskapet skulle nå fram.

1) Inför ett effektiviseringsmål som inte luras!
2) Energideklarationerna är en papperstiger - de måste få ett bett!
3) Halvera byggnormerna nu!
4) Minska energianvändningen med 20 TWh genom att införa handel med Vita certifikat för den energi som sparas.
5) Vidga PFE till hela näringslivet.
6) Inför ROT-avdrag med energieffektiva morötter. Inför ett system för finansiering av energieffektivisering vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
7) En räkning - ett (rörligt) pris.
8) Smarta nät - gör människor smartare med småskalig lokal produktion och smart konsumtion som bidrar till att kapa effekttoppar.

Hur många droppar behövs det för att urholka stenen undrar man?

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv