Fem sätt att lyckas med effektivisering

Det är inte nytt men väl kondenserat i fem punkter i European Energy Review - ett recept för att lyckas med effektiviseringen i Europa.

1 Establish binding targets, they’re more flexible than binding measures
2. Make sure utilities become energy savers instead of energy sellers
3 Establish energy efficiency standards for products and equipment
4 Set binding targets for retrofits of existing buildings
5 Put financing mechanisms in place

Det är väldigt likt vad Energirådgivarna, EnergiEffektiviserinsgsFöretagen och Naturskyddsföreningen presenterade i åtta punkter i fjol. Skulle man tillägga något så är det att de mål som sätts skall vara riktiga och skarpa. Det är därför den svenska trojkan fick ihop fler punkter så att budskapet skulle nå fram.

1) Inför ett effektiviseringsmål som inte luras!
2) Energideklarationerna är en papperstiger - de måste få ett bett!
3) Halvera byggnormerna nu!
4) Minska energianvändningen med 20 TWh genom att införa handel med Vita certifikat för den energi som sparas.
5) Vidga PFE till hela näringslivet.
6) Inför ROT-avdrag med energieffektiva morötter. Inför ett system för finansiering av energieffektivisering vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
7) En räkning - ett (rörligt) pris.
8) Smarta nät - gör människor smartare med småskalig lokal produktion och smart konsumtion som bidrar till att kapa effekttoppar.

Hur många droppar behövs det för att urholka stenen undrar man?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv